Preliminarna lista popisivača koji se pozivaju na obuku