Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta