Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za seoska domaćinstva