Plan detaljne regulacije za deo područja u okviru zone kuća za odmor u ko Velika Remeta