IRIG, PLATIČEVO SEKRETAR RADOJEVIĆ POSETIO POLjOPRIVREDNA GAZDINSTVA U SREMU