Начелник Општинске управе

Оливер Огњеновић

Рођен 15.10. 1973. у Сремској Митровици. Основну и средњу похађао је у Руми. Дипломирао на Правном факултету у Новом Саду јуна 2001. године.
Правосудни испит положио је јуна 2006. Године у Београду.
У периоду од 2007. до 2010. године радио је на позицији помоћника директора у Републичкој агенцији за мала, средња предузећа и предузетништво.
Од 2010. до 2014. Године као Начелник одељења за регионални развој у Националној агенцији за регионални развој. Затим, помоћник диркетора у Националној агенцији за Регионални развој унутар сектора за спровођење политике регионалног развоја у периоду од 2014-2016.
На Европском парламенту у Бриселу, 2016. године обављао је улогу стручног сарадника. 2018. године. као секретар кабинета председника Општине Ириг, задужен за урбанизам и шеф службе за имовинско правне послове и урбанизам унутар општинске Управе Ириг од 2019. до 2020.