Служба за друштвене делатности, општу управу и заједничке послове

Шеф Службе: Др Слободан Радојчић

Тел. 022/400-607

Маил: slobodan.radojcic@irig.rs


   Писарница

   Тел.:022/400-620

   Маил: stana.djukic@irig.rs


   Матична служба

   Тел.: 022/400-622

   Маил: maticar@irig.rs


   Бирачко право

   Тел.: 022/400-635

   Маил: branislava.smiljanic@irig.rs


   Дечија заштита, послови ученичког и студентског стандарда

   Тел.: 022/400-620

   Маил: milica.tomic@irig.rs


   Борачко инвалидске заштите

   Тел.: 022/400-628

   Маил: ivana.veles@irig.rs


   Послови јавних набавки

   Тел.: 022/400-628

   Маил: ivana.veles@irig.rs


   Повееник комесаријата за избеглице

   Тел.:022/400-615

   Маил: