Информатор о раду органа општине Ириг

 

Информатори о раду Општинске управе Ириг, Председника општине Ириг, Општинског већа и Скупштине општине Ириг су у складу са чланом  3. тачка 1) до 7) Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја објављени и ажурирани на Јединственом информационим систему информатора о раду, на следећом линковима:

Информатор о раду ОУ Ириг на линку:

Информатор о раду Председника општине Ириг на линку

Информатор о раду Општинског већа Ириг на линку

Информатор о раду СО Ириг на линку


Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја 

Радмила Милановић

radmila.milanovic@irig.rs

контакт телефон 022/400-627

 

Информатор о раду општине Ириг објављен је сагласно одредбама члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутства за израду и објављивање Информатора о раду државног органа("Службени гласник РС", бр. 68/10).

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

Циљ објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује општина Иригу оквиру делокруга рада.

Информатор се објављује у електронској верзији на веб сајту општине Ириг. Општина Ириг ће заинтересованом лицу, без накнаде, омогућити увид у Информатор.

 

Информатор о раду - МАЈ 2021. АЖУРИРАНО

 

Архива

Информатор о раду - МАЈ 2021.
Информатор о раду - АПРИЛ 2020.
Информатор о раду - МАРТ 2020.
Информатор о раду - ФЕБРУАР 2020.
Информатор о раду - ЈАНУАР 2020.
Информатор о раду - ДЕЦЕМБАР 2019.
Информатор о раду - НОВЕМБАР 2019.
Информатор о раду - ОКТОБАР 2019.
Информатор о раду - СЕПТЕМБАР 2019.
Информатор о раду - АВГУСТ 2019.
Информатор о раду - ЈУЛ 2019.
Информатор о раду - ЈУН 2019.
Информатор о раду - МАЈ 2019.
Информатор о раду - АПРИЛ 2019.
Информатор о раду - МАРТ 2019.
Информатор о раду - ФЕБРУАР 2019.
Информатор о раду - ЈАНУАР 2019.
Информатор о раду - ДЕЦЕМБАР 2018.
Информатор о раду - НОВЕМБАР 2018.
Информатор о раду - октобар 2018.
Информатор о раду - септембар 2018.
Информатор о раду - август 2018.
Информатор о раду - јул 2018.
Информатор о раду - јун 2018.
Информатор о раду - мај 2018.
Информатор о раду - април 2018.
Информатор о раду - март 2018.
Информатор о раду - фебруар 2018.
Информатор о раду - јануар 2018.
Информатор о раду - децембар 2017.
Информатор о раду - новембар 2017.
Информатор о раду - септембар 2017.
Информатор о раду - август 2017.
Информатор о раду - јул 2017.
Информатор о раду - јун 2017.
Информатор о раду - мај 2017.
Информатор о раду - април 2017.
Информатор о раду - март 2017.
Информатор о раду - фебруар 2017.
Информатор о раду - јануар 2017.
Информатор о раду - децембар 2016.
Информатор о раду - новембар 2016.
Информатор о раду - октобар 2016.
Информатор о раду - септембар 2016.
Информатор о раду - август 2016.
Информатор о раду - јул 2016.
Информатор о раду - јун 2016.
Информатор о раду - мај 2016.
Информатор о раду - јул 2015.

 

Списак запослених

Списак запослених на одређено време
Списак запослених на неодређено време

 

Систематизација

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву општине Ириг

Kompetencije Kabinet predsednika i Opštinsko pravobranilaštvo

Kompetencije -Opstinska uprava

 

ОБАВЕЗА РАЗМЕНЕ ПОДАТАКА ИЗМЕЂУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИРИГ И ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

ОБАВЕЗА РАЗМЕНЕ ПОДАТАКА ИЗМЕЂУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИРИГ И ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ