Општинска управа

КОНТАКТ- ОПШТИНА ИРИГ

        Адреса: Општина Ириг, Војводе Путника 1,  22406 Ириг

       Телефон: 022/400-600

        Мејл: opstinairig@irig.rs 

 

Председник општине Ириг :Тихомир Стојаковић

         Мејл: opstinairig@irig.rs 

 

Начелник Општинске управе: Оливер Огњеновић

        Мејл: oliver.ognjenovic@irig.rs

 

Одељење за привреду, локални економски развој и локалну пореску администрацију

        Шеф: Гордана Џигурски

        Телефон:022-400-632

        Мејл: gordana.dzigurski@irig.rs

   Служба за инвестиције, одрживи развој и промоцију Општине

         Руководилац: Богданка Филиповић Лекић

         Телефон: 022/400-610

         Мејл: bogdanka.filipovic.lekic@irig.rs

   Служба за локалну пореску администрацију

         Руководилац: Оливера Филиповић Протић

        Телефон: 022/400-606

        Мејл: olivera.f.p@irig.rs

 

Одељење за општу и електронску управу, друштвене делатности, људске ресурсе и аналитику

        Шеф: Милица Томић

        Телефон: 022/400-617

        Мејл: milica.tomic@irig.rs

  Служба за друштвене делатности, грађанска стања и заједничке послове

         Руководиоц: Слободан Радојчић

        Мејл: slobadanradojcic77@gmail.com

        Телефон:022/400-607

 

Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинске и имовинско правне послове

       Шеф: Оливер Огњеновић 

        Телефон:022/400-623, 022/400-624

        Мејл: oliver.ognjenovic@irig.rs

 

Одељење за инспекцијске послове

        Шеф: Рушпај Ивица 

        Телефон: 022/400-636

        Mejl:  ivica.ruspaj@irig.rs

 

Одељење за финансије и буџет

       Шеф: Мирјана Бабић

       Телефон: 022/400-629

       Mejl: mirjana.babic@irig.rs