Јазак

Јазак међу фрушкогорским насељима представља средње развијено село. Иако се поуздано зна да је старо близу 300 година, археолошки налази говоре да је на овом простору било људских станишта још у време праисторије, тачније од бронзаног и гвозденог доба. Из античког периода датирају остаци грађевинског материјала и предмети из римског доба. Након ослобођења од Турака, Јазак се први пут у изворима спомиње 1702. године, по чему се може сврстати у млађа села у Срему, међутим, кроз историју имало је далеко шири значај од своје територије која му гравитира. Након три деценије, 1734. године имао је 123 куће, а припадао је иришком властелинству грофа Одескалски. Село се даље увећава и развија и 1774. године има 205 кућа и 1.251 становника. Стари манастир Јазак подигнут је крајем XV века и посвећен је Ваведењу пресвете Богородице. У времену од 1741. до 1774. године био је женски манастир. По наређењу Марије Терезије укинут је као такав 1775. Од њега данас постоји само добро очувана чесма у порти манастира.

 

Месна заједница Јазак и Мала Ремета

Телефон месне канцеларије:
022 / 468 456