Служба за локалну пореску администрацију

Руководилац Службе: Оливера Филиповић Протић

тел: 022/400-606

е-мејл: olivera.f.p@irig.rs


Саветник: Маринела Гргић

тел: 022/400-619 ; 022/400-634

е-мејл: marinela.grgic@irig.rs


Виши референт: Милица Голубовић

тел: 022/400-619 ; 022/400-634

е-мејл: milica.golubovic@irig.rs


УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОБИЈАЊЕ КОРИСНИЧКОГ ИМЕНА И ЛОЗИНКЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НОВОГ ЈЕДИНСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ


ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

Годишњи извештај за 2017.

Годишњи план за 2018.

Годишњи извештај за 2018.

Годишњи план за 2019.

Годишњи извештај за 2019.

Годишњи план за 2020.

Годишњи извештај за 2021. годину

Годишњи план за 2022.

Годишњи план за 2023.

Годишњи план за 2024.

Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2022.год.

Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2023.годину

Сагласност Координационе комисије на годишњи извештај о раду


КОНТРОЛНА ЛИСТА

Контролна листа 2019

Контролна листа 2020

Контролна листа 2021.

Контролна листа 2022.

Контролна листа 2023.


Захтеви и обрасци

 

 Образац ППИ-1

   ППИ-2 2023

   Захтев за издавање уверења

   Захтев за повраћај средстава

   Захтев за прекњижавање средстава

    Захтев за престанак пор.обавеза по основу застарелости

    Захтев за репрограм

    Захтев неосновано задужење,отпис,припис

    Образац 1 - Изјава ЗУП

    Образац 2 - Захтев ЗУП

    Образац ПЛФ

    Пријава жив.средина

    Пријава комунална такса

    Пријава рекламни пано

 


 

 


Одлуке о имовини