Служба за локалну пореску администрацију

Руководилац Службе: Оливера Филиповић Протић

тел: 022/400-606

е-мејл: olivera.f.p@irig.rs


Саветник: Маринела Гргић

тел: 022/400-619 ; 022/400-634

е-мејл: marinela.grgic@irig.rs


Виши референт: Милица Голубовић

тел: 022/400-619 ; 022/400-634

е-мејл: milica.golubovic@irig.rs


УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОБИЈАЊЕ КОРИСНИЧКОГ ИМЕНА И ЛОЗИНКЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НОВОГ ЈЕДИНСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ


ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

Годишњи извештај за 2017.

Годишњи план за 2018.

Годишњи извештај за 2018.

Годишњи план за 2019.

Годишњи извештај за 2019.

Годишњи план за 2020.

Годишњи извештај за 2021. годину

Годишњи план за 2022.

Годишњи план за 2023.

Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2022.год.


КОНТРОЛНА ЛИСТА

Контролна листа 2019

Контролна листа 2020

Контролна листа 2021.

Контролна листа 2022.

Контролна листа 2023.


Захтеви и обрасци

ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРИЈАВА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНОГ ЛЕКОВИТОГ ФАКТОРА ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО ПЛАЋЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕКЊИЖАВАЊЕ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО ПЛАЋЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ПРИЈАВА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ ЗАХТЕВ за отпис-припис ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ,ПРЕДУЗЕТНИКУ И ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗАХТЕВ ЗА ПРЕСТАНАК ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАСТАРЕЛОСТИ ПОРЕЗА И СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ ДАВАЊА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕКЊИЖАВАЊЕ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО ПЛАЋЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА Образац 1 - Изјава ЗУП Образац 2 - Захтев ЗУП ППИ-1 2021 ППИ-2 2021


 

 


Одлуке о имовини