Број запослених и исплаћене плате у Општинској управи

На основу члана 29 став 1 и 1 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/2015), начелник Општинске управе Општине Ириг издаје

ОБАВЕШТЕЊЕ

О броју запослених и ангажованих лица и износу исплаћених зарада у Општини Ириг за децембар, 2017.године:

Број запослених Исплаћена бруто маса плата
На неодређено време 39  
Радника на одређено време 4  
Укупно : 43 2.995.514,86 динара


Оливера Филиповић Протић
Начелник Општинске управе

 

Број запослених и исплаћених плата децембар 2017