Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинске и имовинско правне послове

Шеф Службе:- Оливер Огњеновић

Тел. 022/ 400- 624

Маил:  - oliver.ognjenovic@irig.rs


ИЗЈАВА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА
ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА

Захтев за издавање информације о локацији


Захтев за конверзију права коришћења у право својине на неизграђеном/изграђеном грађевинском земљишту у државној својини
Захтев за конверзију права коришћења у право својине на неизграђеном/изграђеном грађевинском земљишту у државној својини

Захтев за престанак права коришћења на грађевинском земљишту
Захтев за престанак права коришћења на грађевинском земљишту

Захтев за доношење решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању грађевинске парцеле на основу члана 70. Закона о планирању и изградњи
Захтев за доношење решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању грађевинске парцеле на основу члана 70. Закона о планирању и изградњи