Просторни планови


Просторни план општине Ириг - документ;

План генералне регулације Ириг- документ;

план генералне регулације Врдник - документ;

План генералне регулације јазак - документ;

Планови детаљне регулације