План детаљне регулације за површинску раскрсницу Врдник на државном путу Iб реда бр.21 Нови Сад-Рума-Шабац у ко Ириг