План детаљне регулације за део подручја у оквиру зоне кућа за одмор у ко Велика Ремета