ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ У ВЕЗИ ПДР-а