Пријаве за доделу помоћи услед елементарне непогоде