Покрајинска влада подржава изградњу спортске сале у Иригу