Позив физичким лицима да изврше категоризацију угоститељских oбјеката у којима пружају услуге смештаја