Завршетак уређења атарских путева, следи реконструкција локалних путева и улица