Додељена 19. Михизова награда у Српској читаоници Ириг