Реконструисан објект месне заједнице Крушедол село