Оглас o продаји основних средстава ЈП"Комуналац" Ириг