14.12.2019

ЈН 01-404-49/2019 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ГРЕБЕНСКОГ ПУТА НА ФРУШКОЈ ГОРИ ОД РАСКРСНИЦЕ СА ДРЖАВНИМ ПУТЕМ ПРВОГ РЕДА БРОЈ Ib-21 (НОВИ САД-РУМА) ДО РАСКРСНИЦЕ СА ДРЖАВНИМ ПУТЕМ ДРУГОГ РЕДА IIb-313 (РАКОВАЦ-ВРДНИК)


Рок за достављање понуда: 25.12. 2019.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 25.12.2019.год. у 13,00


ЈН 01-404-49/2019 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ГРЕБЕНСКОГ ПУТА НА ФРУШКОЈ ГОРИ ОД РАСКРСНИЦЕ СА ДРЖАВНИМ ПУТЕМ ПРВОГ РЕДА БРОЈ Ib-21 (НОВИ САД-РУМА) ДО РАСКРСНИЦЕ СА ДРЖАВНИМ ПУТЕМ ДРУГОГ РЕДА IIb-313 (РАКОВАЦ-ВРДНИК)


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ

Измене/допуне конкурсне документације

преузми PDF документ

Продужење рока за подношење понуда

преузми PDF документ

Обавештење о закљученом уговору

преузми PDF документ