Буџет Општине Ириг

Uputstvo i obrasci za pripremu predloga finansijskog plana za 2019.godinu

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2019. ГОДИНУ Прилог - 1/2019 Прилог - 2/2019 Прилог - 3 Рекапитулација плана расхода за 2019-2021 Полугодишњи извештај о учинку програма Обрасци за програмски буџет 2019 - бланко Обрасци за програмски буџет 2019 - предефинисани Образац КФ - Захтев за финансирање новог капиталног пројекта Образац КИ - Образац за предлагање идеје капиталног пројекта Образац КР - Захтев за финансирање КП чија је реализација у току

2018. година

07.09.2018. - И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018.г.- 30.06.2018.г.

јун.2018. - ОДЛУКА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2018. ГОДИНУ

12.04.2018. - ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2019. ГОДИНУ

01.03.2018. - Прва измена финансијског плана Општинске управе Општине Ириг за 2018. годину

01.03.2018. - Одлука о првом ребалансу буџета Општине Ириг за 2018. годину

28.12.2017. - Предлог одлуке о буџету Општине Ириг за 2018. годину


2017. година

ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2017.ГОДИНУ

19.12.2017. - КАДРОВСКИ ПЛАН ОУ ОПШТИНЕ ИРИГ И ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ ИРИГ 29.08.2017. - ОДЛУКА О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2017. ГОДИНУ 08.06.2017. - ОДЛУКА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2017. ГОДИНУ Децембар 2016. - ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2017. ГОДИНУ

2016. година

ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2016.ГОДИНУ

Децембар 2016. - ОДЛУКА О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2016. ГОДИНУ

Новембар 2016. - ОДЛУКА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2016. годину

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016. до 30.06.2016.године

Буџетски приходи I-VI 2016. године

Програми будџета I-VI 2016. године

Рачун финансирања I-VI 2016. године

Образложење буџета 01.01. - 30.06.2016.године

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ,И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА 01.01.2016. до 30.06.2016. године

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016 ДО 30.06.2016. године


2015. година

Завршни рачун Општине Ириг за 2015. годину

ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2015.ГОДИНУ

ОДЛУКА О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2015. ГОДИНУУпутство за припрему Предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Ириг за 2015. годину ( doc - 60KB )

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ЛИСТА УНИФОРМНИХ ИНДИКАТОРА ЗА ГРАДОВЕ И ОПШТИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – ПРЕДЛОГ УТВРЂЕН ОД СТРАНЕ СТАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА (СКГО) ( docx - 154KB )


1. Преглед капиталних пројеката ( xls - 100KB )

3. Табела за текуће издатке ( xls - 136KB )

4. Табела за основна средства ( xls - 82KB )

5. Табела за додатна средства ( xls - 153KB )

6. Рекапитулација плана расхода ( xls - 40KB )

7. Обрасци за припрему ( xls - 160KB )

8. Планирање плата ( xls - 30KB )