Јавне набавке

План јавних набавки за 2018. годину

03.10.2018. -Измена плана јавних набавки за 2018. годину 03.08.2018. -Измена плана јавних набавки за 2018. годину 06.07.2018. -План јавних набавки за 2018. годину - измена 25.05.2018. -План јавних набавки за 2018. годину - измена 24.04.2018. -План јавних набавки за 2018. годину - измена 05.03.2018. -План јавних набавки за 2018. годину 23.02.2018. - План јавних набавки за Председника општине Ириг за 2018.годину 23.02.2018. - План јавних набавки за Општинско веће општине Ириг за 2018.годину 23.02.2018. - План јавних набавки за Председника Скупштине о општине Ириг за 2018.годину 07.02.2018. - План јавних набавки за 2018. годину 26.01.2018. - Измена плана јавних набавки за 2018. годину

 

Актуелне јавне набавке

ЈН 01-404-35/2018 - НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Рок за достављањепонуда: 07.11. 2018.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 07.11.2018.год. у 13,00

Датум објаве: 08.10.2018.
Датум објаве: 08.10.2018.

 
Завршене јавне набавке

ЈН 01-404-34/2018 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ – ХИДРОТЕХНИЧКЕ И ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ „БОРКОВАЦ“ ЗА ИРИГ И ВРДНИК
Датум објаве: 31.08.2018.
Датум објаве: 31.08.2018.
Датум објаве: 03.09.2018.
Датум објаве: 24.09.2018.
Датум објаве: 28.09.2018.
Датум објаве: 18.10.2018.

ЈН 01-404-32/2018 - НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 24.08.2018.
Датум објаве: 24.08.2018.
Датум објаве: 10.09.2018.
Датум објаве: 02.10.2018.

ЈН 01-404- 30/2018 - НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 07.08.2018.
Датум објаве: 07.08.2018.
Датум објаве: 17.08.2018.
Датум објаве: 22.08.2018.

ЈН 01-404-29/2018 - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ, за школску 2018/2019 годину
Датум објаве: 02.08.2018.
Датум објаве: 02.08.2018.
Датум објаве: 14.08.2018.
Датум објаве: 24.08.2018.

ЈН 01-404-28/2018 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТУ ДУ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ У ИРИГУ
Датум објаве: 16.07.2018.
Датум објаве: 16.07.2018.
Датум објаве: 25.07.2018.
Датум објаве: 30.08.2018.
Датум објаве: 20.09.2018.

ЈН 01-404-27/2018 - АНГАЖОВАЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 13.07.2018.
Датум објаве: 13.07.2018.
Датум објаве: 24.07.2018.
Датум објаве: 07.08.2018.

ЈН 01-404-26/2018 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ – ХИДРОТЕХНИЧКЕ И ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ „БОРКОВАЦ“ ЗА ИРИГ И ВРДНИК
Датум објаве: 11.06.2018.
Датум објаве: 11.06.2018.
Датум објаве: 18.06.2018.
Датум објаве: 18.06.2018.
Датум објаве: 22.06.2018.
Датум објаве: 22.06.2018.
Датум објаве: 02.07.2018.
Датум објаве: 04.07.2018.
Датум објаве: 09.07.2018.
Датум објаве: 13.07.2018.
Датум објаве: 30.07.2018.

ЈН 01-404-25/2018 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Датум објаве: 08.06.2018.
Датум објаве: 08.06.2018.
Датум објаве: 08.06.2018.
Датум објаве: 06.07.2018.
Датум објаве: 10.07.2018.
Датум објаве: 30.07.2018.

ЈН 01-404-24/2018 - ИЗГРАДЊА, ОПРЕМАЊЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ БУНАРА У НАСЕЉУ НЕРАДИН-ОПШТИНА ИРИГ
Датум објаве: 30.05.2018.
Датум објаве: 30.05.2018.
Датум објаве: 11.06.2018.
Датум објаве: 02.07.2018.

ЈН :01-404-23/2018 - НАБАВКА НАФТИНИХ ДЕРИВАТА-ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 25.05.2018.
Датум објаве: 25.05.2018.
Датум објаве: 01.06.2018.
Датум објаве: 05.06.2018.
Датум објаве: 16.07.2018.

ЈН 01-404-22/2018 - УСПОСТАВЉАЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОШ „ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ (ПАМЕТНА ШКОЛА) И ВИДЕОНАДЗОРА У ДУ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“
Датум објаве: 21.05.2018.
Датум објаве: 21.05.2018.
Датум објаве: 04.06.2018.
Датум објаве: 02.07.2018.

ЈН 01-404-21/2018 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 10.05.2018.
Датум објаве: 10.05.2018.
Датум објаве: 16.05.2018.
Датум објаве: 22.05.2018.
Датум објаве: 06.06.2018.
Датум објаве: 06.06.2018.

ЈН 01-404-19/2018 - УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА-ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ПРОСТОРИЈАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 26.04.2018.
Датум објаве: 26.04.2018.
Датум објаве: 07.05.2018.
Датум објаве: 07.05.2018.
Датум објаве: 10.05.2018.
Датум објаве: 15.05.2018.
Датум објаве: 31.05.2018.

ЈН 01-404-18/2018 - НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ
Датум објаве: 23.04.2018.
Датум објаве: 23.04.2018.
Датум објаве: 08.05.2018.
Датум објаве: 25.05.2018.

ЈН 01-404-9/2018 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ- ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ ЛОКАЛНОГ ПУТА ОД БАЊЕ ВРДНИК ДО НАСЕЉА ЈАЗАК
Датум објаве: 29.03.2018.
Датум објаве: 29.03.2018.
Датум објаве: 26.04.2018.
Датум објаве: 26.04.2018.
Датум објаве: 26.04.2018.
Датум објаве: 08.05.2018.
Датум објаве: 29.05.2018.

ЈН 01-404-12/2018 - ЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА И ДОДЕЛУ JАВНОГ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПЩТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 26.03.2018.
Датум објаве: 26.03.2018.
Датум објаве: 26.03.2018.
Датум објаве: 02.04.2018.
Датум објаве: 11.04.2018.
Датум објаве: 23.04.2018.
Датум објаве: 25.04.2018.
Датум објаве: 09.05.2018.
Датум објаве: 10.05.2018.
Датум објаве: 14.05.2018.
Датум објаве: 14.05.2018.
Датум објаве: 14.05.2018.
Датум објаве: 14.05.2018.
Датум објаве: 14.05.2018.
Датум објаве: 22.05.2018.
Датум објаве: 25.05.2018.
Датум објаве: 02.07.2018.

ЈН 01-404-11/2018 - НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ
Датум објаве: 20.03.2018.
Датум објаве: 20.03.2018.
Датум објаве: 02.04.2018.
Датум објаве: 11.04.2018.

ЈН 01-404-7/2018 - НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА- САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ У ЗОНИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ СРПКИЊА“ У ВРДНИКУ
Датум објаве: 02.03.2018.
Датум објаве: 02.03.2018.
Датум објаве: 13.03.2018.
Датум објаве: 05.04.2018.

ЈН 01-404-6/2018 - УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
Датум објаве: 21.02.2018.
Датум објаве: 21.02.2018.
Датум објаве: 23.02.2018.
Датум објаве: 05.03.2018.
Датум објаве: 02.04.2018.

ЈН 01-404-4/2018 - НАБАВКА ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА
Датум објаве: 09.02.2018.
Датум објаве: 09.02.2018.
Датум објаве: 26.02.2018.
Датум објаве: 16.03.2018.

ЈН 01-404-44/2017 - ОПРЕМАЊЕ МОБИЛИЈАРОМ ЛОКАЛИТЕТА ЗМАЈЕВАЦ НА ФРУШКОЈ ГОРИ
Датум објаве: 23.01.2018.
Датум објаве: 23.01.2018.
Датум објаве: 24.01.2018.
Датум објаве: 06.02.2018.
Датум објаве: 05.03.2018.

ЈН 01-404-43/2017 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ У ИРИГУ
Датум објаве: 22.12.2017.
Датум објаве: 22.12.2017.
Датум објаве: 06.01.2018.
Датум објаве: 26.01.2018.
Датум објаве: 30.03.2018.

ЈН 01-404-42/2017 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ ПУТНОГ ОБЈЕКТА-ПРОПУСТА НА ПУТНОМ ПРАВЦУ-ЦЕНТАР ВРДНИКА-ТУРИСТИЧКИ КОМПЛЕКС БАЊА ТЕРМАЛ У ВРДНИКУ
Датум објаве: 19.12.2017.
Датум објаве: 19.12.2017.
Датум објаве: 04.01.2018.
Датум објаве: 23.01.2018.

ЈН 01-404-41/2017 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ
Датум објаве: 13.12.2017.
Датум објаве: 13.12.2017.
Датум објаве: 26.12.2017.
Датум објаве: 03.01.2018.
Датум објаве: 03.01.2018.

ЈН 01-404-39/2017 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА У ОБУХВАТУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ФРУШКА ГОРА НА КАТ.ПАРЦ. БР.9741 КО ИРИГ
Датум објаве: 14.11.2017.
Датум објаве: 14.11.2017.
Датум објаве: 27.11.2017.
Датум објаве: 12.11.2017.

ЈН 01-404-38/2017 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ
Датум објаве: 01.11.2017.
Датум објаве: 01.11.2017.
Датум објаве: 13.11.2017.
Датум објаве: 27.11.2017.
Датум објаве: 27.11.2017.

ЈН 01-404-37/2017 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ „ВИЛА“ У ВРДНИКУ
Датум објаве: 12.10.2017.
Датум објаве: 12.10.2017.
Датум објаве: 23.10.2017.
Датум објаве: 24.10.2017.
Датум објаве: 27.11.2017.

ЈН 01-404-33/2017 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ „ВИЛА“ У ВРДНИКУ - ОТВОРЕН ПОСТУПАК
Датум објаве: 27.09.2017.
Датум објаве: 27.09.2017.
Датум објаве: 09.10.2017.
Датум објаве: 09.10.2017.
Датум објаве: 17.10.2017.
Датум објаве: 20.10.2017.
Датум објаве: 23.10.2017.
Датум објаве: 17.11.2017.
Датум објаве: 08.12.2017.

ЈН 01-404-36/2017 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ
Датум објаве: 26.09.2017.
Датум објаве: 26.09.2017.
Датум објаве: 09.10.2017.
Датум објаве: 09.10.2017.
Датум објаве: 20.10.2017.

ЈН 01-404-32/2017 НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ОТВОРЕН ПОСТУПАК
Датум објаве: 18.09.2017.
Датум објаве: 18.09.2017.
Датум објаве: 10.10.2017.
Датум објаве: 19.10.2017.
Датум објаве: 07.11.2017.

ЈН 01-404-35/2017 - НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ПОМОЋ У КУЋИ СТАРИМ И ИНВАЛИДНИМ ЛИЦИМА“ ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТИ
Датум објаве: 13.09.2017.
Датум објаве: 13.09.2017.
Датум објаве: 22.09.2017.
Датум објаве: 03.10.2017.

ЈН 01-404-31/2017 - „ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ“
Датум објаве: 25.08.2017.
Датум објаве: 25.08.2017.
Датум објаве: 31.08.2017.
Датум објаве: 07.09.2017.
Датум објаве: 18.09.2017.

ЈН 01-404-28/2017 - НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ПОМОЋ У КУЋИ СТАРИМ И ИНВАЛИДНИМ ЛИЦИМА“
Датум објаве: 30.06.2017.
Датум објаве: 30.06.2017.
Датум објаве: 12.07.2017.
Датум објаве: 12.07.2017.
Датум објаве: 09.08.2017
Датум објаве: 09.08.2017
Датум објаве: 09.08.2017

ЈН 01-404-27/2017 - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ, за школску 2017/2018.годину
Датум објаве: 21.06.2017.
Датум објаве: 21.06.2017.
Датум објаве: 03.07.2017.
Датум објаве: 11.07.2017.

ЈН 01-404-26/2017 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОВОЗА РАДИ УСПОСТАВЉАЊА БИЦИКЛИСТИЧКО-ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ИРИГ-ХОПОВО
Датум објаве: 19.06.2017.
Датум објаве: 19.06.2017.
Датум објаве: 30.06.2017.
Датум објаве: 12.07.2017.

ЈН 01-404-25/2017 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ КРУШЕДОЛ СЕЛО
Датум објаве: 19.06.2017.
Датум објаве: 19.06.2017.
Датум објаве: 30.06.2017.
Датум објаве: 14.07.2017.

ЈН 01-404-23/2017 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 09.06.2017.
Датум објаве: 09.06.2017.
Датум објаве: 12.06.2017.
Датум објаве: 12.06.2017.
Датум објаве: 16.06.2017.
Датум објаве: 21.06.2017.
Датум објаве: 03.07.2017.

ЈН 01-404-22 /2017 - НАБАВКА НАФТИНИХ ДЕРИВАТА-ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 05.06.2017.
Датум објаве: 05.06.2017.
Датум објаве: 22.06.2017.
Датум објаве: 10.07.2017.

ЈН 01-404-21/2017 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ КРУШЕДОЛ СЕЛО
Датум објаве: 31.05.2017.
Датум објаве: 31.05.2017.
Датум објаве: 12.06.2017.
Датум објаве: 19.06.2017.

ЈН 01-404-20/2017 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ИРИГУ
Датум објаве: 31.05.2017.
Датум објаве: 31.05.2017.
Датум објаве: 12.06.2017.
Датум објаве: 23.08.2017.

ЈН 01-404-14/2017 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОВОЗА РАДИ УСПОСТАВЉАЊА БИЦИКЛИСТИЧКО-ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ИРИГ-ХОПОВО
Датум објаве: 26.05.2017.
Датум објаве: 26.05.2017.
Датум објаве: 30.05.2017.
Датум објаве: 01.06.2017.
Датум објаве: 19.06.2017.
Датум објаве: 20.06.2017.
Датум објаве: 22.06.2017.
Датум објаве: 29.06.2017.
Датум објаве: 19.07.2017.
Датум објаве: 10.10.2017.

ЈН 01-404-18/2017 - ОТВОРЕН ПОСТУПАК - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА AДАПТАЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ КРУШЕДОЛ СЕЛО
Датум објаве: 17.05.2017.
Датум објаве: 17.05.2017.
Датум објаве: 23.05.2017.
Датум објаве: 02.06.2017.
Датум објаве: 23.06.2017.
Датум објаве: 14.07.2017.

ЈН 01-404-13/2017 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ КРОВА ОБЈЕКТА ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ У ИРИГУ
Датум објаве: 15.05.2017.
Датум објаве: 15.05.2017.
Датум објаве: 19.05.2017.
Датум објаве: 19.05.2017.
Датум објаве: 30.05.2017.
Датум објаве: 19.06.2017.
Датум објаве: 20.07.2017.

ЈН 01-404-16/2017 - УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР РАСКРСНИЦЕ УЛИЦE ВОЈВОДЕ ПУТНИКА И Б. РАДИЧЕВИЋА У ИРИГУ- ПРВА ФАЗА И WI-FI HOTSPOT ЛОКАЦИЈЕ
Датум објаве: 15.05.2017.
Датум објаве: 15.05.2017.
Датум објаве: 29.05.2017.
Датум објаве: 16.06.2017.
Датум објаве: 22.06.2017.

ЈН 01-404-17/2017 - АНГАЖОВАЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 15.05.2017.
Датум објаве: 15.05.2017.
Датум објаве: 17.05.2017.
Датум објаве: 18.05.2017.
Датум објаве: 25.05.2017.
Датум објаве: 25.05.2017.
Датум објаве: 01.06.2017.
Датум објаве: 14.06.2017.

ЈН 01-404-15/2017 - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ИЗ ИРИГА
Датум објаве: 08.05.2017.
Датум објаве: 08.05.2017.
Датум објаве: 19.05.2017.
Датум објаве: 19.05.2017.
Датум објаве: 22.05.2017.
Датум објаве: 22.05.2017.
Датум објаве: 22.05.2017.
Датум објаве: 23.05.2017.
Датум објаве: 26.05.2017.
Датум објаве: 29.05.2017.
Датум објаве: 30.05.2017.
Датум објаве: 30.05.2017.
Датум објаве: 02.06.2017.
Датум објаве: 30.06.2017.
Датум објаве: 11.07.2017.
Датум објаве: 21.07.2017.
Датум објаве: 29.11.2017.
Датум објаве: 24.05.2017.
Датум објаве: 24.08.2018.

ЈН 01-404-6/2017 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА СЕОСКА ДОМАЋИНСТВА
Датум објаве: 20.03.2017.
Датум објаве: 10.04.2017.
Датум објаве: 08.05.2017.
Датум објаве: 20.03.2017.

ЈН 01-404-5 /2017 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 27.02.2017.
Датум објаве: 27.02.2017.
Датум објаве: 14.03.2017.
Датум објаве: 04.04.2017.

ЈН 01-404-3/2017 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА НА ФРУШКОЈ ГОРИ ОД ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БРОЈ 21 ДО СКРЕТАЊА ПРЕМА ХОТЕЛУ „НОРЦЕВ“
Датум објаве: 22.02.2017.
Датум објаве: 22.02.2017.
Датум објаве: 03.03.2017.
Датум објаве: 13.03.2017.

ЈН 01-404-40/2016 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА НА ФРУШКОЈ ГОРИ ОД ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БРОЈ 21 ДО СКРЕТАЊА ПРЕМА ХОТЕЛУ „НОРЦЕВ“
Датум објаве: 20.01.2017.
Датум објаве: 20.01.2017.
Датум објаве: 03.02.2017.
Датум објаве: 03.02.2017.
Датум објаве: 06.02.2017.
Датум објаве: 22.02.2017.
Датум објаве: 28.02.2017.

ЈН 01-404- 39/2016 - НАБАВКА АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ ИРИГ
Датум објаве: 14.12.2016.
Датум објаве: 14.12.2016.
Датум објаве: 23.12.2016.
Датум објаве: 27.12.2016.

ЈН 01-404-35/2016 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
Датум објаве: 24.11.2016.
Датум објаве: 24.11.2016.
Датум објаве: 28.12.2016.
Датум објаве: 16.01.2017.

ЈН 01-404-32/2016- Извођње радова на санацији и реконструкцији зграде Касине у Врднику
Датум објаве: 15.11.2016.
Датум објаве: 19.12.2016.

ЈН 01-404-33/2016- Набавка 15 пакета грађевинског материјала - ОТВОРЕН ПОСТУПАК
Датум објаве: 10.11.2016
Датум објаве: 11.01.2017.
Датум објаве: 31.01.2017.
Датум објаве: 10.11.2016

ЈН 01-404- 34/2016 - РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА ЗГРАДЕ „РАЈКОВАЦ“ У ИРИГУ
Датум објаве: 31.10.2016.
Датум објаве: 31.10.2016.
Датум објаве: 14.11.2016.
Датум објаве: 22.11.2016.

ЈН 01-404-31/2016 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ
Датум објаве: 12.10.2016
Датум објаве: 14.10.2016
Датум објаве: 14.10.2016
Датум објаве: 26.10.2016.
Датум објаве: 10.11.2016.

ЈН 01-404-29/2016 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ
Датум објаве: 30.08.2016.
Датум објаве: 30.08.2016.
Датум објаве: 31.08.2016.
Датум објаве: 29.08.2016.
Датум објаве: 12.10.2016
Датум објаве: 12.10.2016.

ЈН 01-404-26/2016 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ „КАСИНЕ“ У ВРДНИКУ
Датум објаве: 16.08.2016.
Датум објаве: 16.08.2016.
Датум објаве: 7.09.2016.
Датум објаве: 13.09.2016
Датум објаве: 27.09.2016.
Датум објаве: 12.10.2016.

ЈН 01-404- 27/2016 - НАБАВКА АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 11.08.2016.
Датум објаве: 11.08.2016.
Датум објаве: 23.08.2016.
Датум објаве: 5.09.2016.

ЈН 01-404-23 /2016 - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ, за школску 2016/2017.годину
Датум објаве: 09.06.2016.
Датум објаве: 09.06.2016.
Датум објаве: 21.06.2016.
Датум објаве: 30.06.2016.

ЈН 01-404-22 /2016 - НАБАВКА НАФТИНИХ ДЕРИВАТА-ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 31.05.2016.
Датум објаве: 31.05.2016.
Датум објаве: 13.06.2016.
Датум објаве: 12.07.2016.

ЈН 02-404-19/2016 - АДАПТАЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НАСЕЉА ВРДНИК -НАБАВКА И УГРАДЊА ЛЕД СВЕТИЉКИ
Датум објаве: 08.04.2016.
Датум објаве: 08.04.2016.
Датум објаве: 11.04.2016.
Датум објаве: 15.04.2016.
Датум објаве: 22.04.2016.
Датум објаве: 13.05.2016.

ЈН 01-404-5/2016 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 10.03.2016.
Датум објаве: 10.03.2016.
Датум објаве: 16.03.2016.
Датум објаве: 22.03.2016.
Датум објаве: 07.04.2016.

ЈН 01-404-4 /2016 - Набавка добара за економско оснаживање избеглица на територији општине Ириг, кроз доходовне активности
Датум објаве: 08.03.2016.
Датум објаве: 08.03.2016.
Датум објаве: 18.03.2016.
Датум објаве: 01.04.2016.
Датум објаве: 04.04.2016.

ЈН 01-404-1/2016 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 22.02.2016
Датум објаве: 22.02.2016
Датум објаве: 26.02.2016
Датум објаве: 29.02.2016.
Датум објаве: 03.03.2016.
Датум објаве: 03.03.2016.
Датум објаве: 18.03.2016.
Датум објаве: 22.03.2016.
Датум објаве: 29.03.2016.
Датум објаве: 19.04.2016.
Датум објаве: 22.04.2016.

БРОЈ:01-404-51 /2015 - ЈН Набавка добара за економско оснаживање избеглица на територији општине Ириг, кроз доходовне активности
Датум објаве: 11.01.2016.
Датум објаве: 11.01.2016.
Датум објаве: 12.01.2015.
Датум објаве: 14.01.2016.
Датум објаве: 14.01.2016.
Датум објаве: 18.01.2016.
Датум објаве: 03.02.2016.
Датум објаве: 03.02.2016.
Датум објаве: 10.02.2016.
Датум објаве: 12.02.2016.
Датум објаве: 17.02.2016.
Датум објаве: 18.02.2016.
Датум објаве: 18.02.2016.
Датум објаве: 18.02.2016.
Датум објаве: 19.02.2016.

01-404- 47/2015 - НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 15.12.2015.
Датум објаве: 15.12.2015.
Датум објаве: 24.12.2015.
Датум објаве: 28.12.2015.

02-404- 46/2015 - НАБАВКА И УГРАДЊА ВЕРТИКАЛНИХ ПОДЗЕМНИХ КОНТЕЈНЕРА
Датум објаве: 10.12.2015.
Датум објаве: 10.12.2015.
Датум објаве: 22.12.2015.
Датум објаве: 28.12.2015.

02-404-45 / 2015 - ЈН - САНАЦИЈА ПРОПУСТА У ВРДНИКУ Набавка радова за отклањање последица поплава у области јавне инфраструктуре
Датум објаве: 27.11.2015.год.
Датум објаве: 27.11.2015.год.
Датум објаве: 08.12.2015.
Датум објаве: 17.12.2015.

01-404-42 /2015 - Набавка добара за економско оснаживање интерно расељених лица на територији општине Ириг, кроз доходовне активности "систем грејања у пластенику"
Датум објаве: 29.09.2015.
Датум објаве: 29.09.2015.
Датум објаве: 12.10.2015.
Датум објаве: 20.10.2015.

02-404-41/2015 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОВОЗА-ОЈАЧАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (РАДИ УСПОСТАВЉАЊА БИЦИКЛИСТИЧКО-ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ) У ИРИГУ - I ФАЗА
Датум објаве: 23.09.2015.
Датум објаве: 23.09.2015.
Датум објаве: 09.10.2015.
Датум објаве: 09.10.2015.

02-404- 39/2015 - НАБАВКА УСЛУГА ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЖЕГ ПОДРУЧЈА БАЊЕ „ТЕРМАЛ“ У ВРДНИКУ И ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Датум објаве: 09 .09. 2015.
Датум објаве: 09 .09. 2015.
Датум објаве: 22.09.2015.
Датум објаве: 07.10.2015.

01-404-40/2015 - УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР РАСКРСНИЦЕ УЛИЦА ИВО ЛОЛЕ РИБАРА И РИБАРСКИ ТРГ КОД ДОМА КУЛТУРЕ У ИРИГУ
Датум објаве: 09.09.2015.
Датум објаве: 09.09.2015.
Датум објаве: 14.09.2015.
Датум објаве: 21.09.2015.
Датум објаве: 06.10.2015.

02-404- 38/2015 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОВОЗА-ОЈАЧАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (РАДИ УСПОСТАВЉАЊА
Датум објаве: 03.09.2015.
Датум објаве: 03.09.2015.
Датум објаве: I 5.09.2015.
Датум објаве: 22.09.2015.

01-404-37/2015 - Набавка добара за економско оснаживање интерно расељених лица на територији општине Ириг, кроз доходовне активности, обликована у 3 посебне истоврсне целине партије
Датум објаве: 10.08.2015
Датум објаве: 10.08.2015
Датум објаве: 21.08.2015
Датум објаве: 21.08.2015
Датум објаве: 28.09.2015.
Датум објаве: 28.09.2015.

01-404-35/2015 - НАБАВКА ДОБАРА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ, КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ, ОБЛИКОВАНА У 4 ПОСЕБНЕ ИСТОВРСНЕ ЦЕЛИНЕ ПАРТИЈЕ
Датум објаве: 06.07.2015.
Датум објаве: 06.07.2015.
Датум објаве: 10.07.2015.
Датум објаве: 01.08.2015.
Датум објаве: 01.08.2015.

01-404- 33/2015 - УСЛУГА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 02.06.2015.
Датум објаве: 02.06.2015.
Датум објаве: 04.08.2015.

02-404- 6/2015 - Извођење геодетско-техничких радова на уређењу пољопивредног земљишта комасацијом и обнови премера грађевинског реона за катастарску општину Јазак Село
Датум објаве: 26.02.2015.
Датум објаве: 26.02.2015.
Датум објаве: 18.03.2015.
Датум објаве: 25.04.2015.

01-404-13/2015 - Набавка грађевинског материјала за потребе избеглих лица
Датум објаве: 18.03.2015.
Датум објаве: 18.03.2015.
Датум објаве: 05.05.2015.
Датум објаве: 18.05.2015.
Датум објаве: 18.05.2015.
Датум објаве: 18.05.2015.
Датум објаве: 15.06.2015.

01-404-4/2015 - Извођење радова на Адаптацији и санацији зграде „Касине“ у Врднику
Датум објаве: 25.12.2014.
Датум објаве: 25.12.2014.
Датум објаве: 30.01.2015
Датум објаве: 11.02.2015.
Датум објаве: 09.02.2015.
Датум објаве: 25.02.2015.
Датум објаве: 06.05.2015.

01-404-11/2015 - Набавка канцеларијског материјала за потребе Општинске управе Ириг
Датум објаве: 05.03.2015.
Датум објаве: 03.04.2015.

01-404- 5/2015 - Набавка кредита за финансирање дефицита текуће ликвидности
Датум објаве: 19.02.2015.
Датум објаве: 19.02.2015.
Датум објаве: 19.02.2015.
Датум објаве: 23.03.2015.

02-404-35/2014 - Набавка ПВЦ канти и ПВЦ контејнера
Датум објаве: 12.11.2014.
Датум објаве: 12.11.2014.
Датум објаве: 29.12.2014.

01-404-32/2014 - Извођење радова на Адаптацији и санацији зграде „Касине“ у Врднику
Датум објаве: 25.11.2014.
Датум објаве: 25.11.2014.
Датум објаве: 25.11.2014.
Датум објаве: 11.12.2014.
Датум објаве: 29.12.2014.