ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 2021

14.06.2021 / Записник о утврђивању резултата гласања Нерадин

14.06.2021 / Записник о утврђивању резултата гласања Кр. Село

14.06.2021 / Записник о утврђивању резултата гласања Мала Ремета

14.06.2021 / Записник о утврђивању резултата гласања Јазак

03.06.2021 / Решење о закључењу бирачког списка Јазак, Мала Ремета, Нерадин, Крушедол Село

03.06.2021 / Решење о утврђивању листе кандидата за избор члана Савета месне заједнице Крушедол Село

03.06.2021 / Решење о утврђивању листе кандидата за избор члана Савета месне заједнице Нерадин

03.06.2021 / Решење о утврђивању листе кандидата за избор члана Савета месне заједнице Јазак

03.06.2021 / Решење о утврђивању листе кандидата за избор члана Савета месне заједнице Мала Ремета

28.05.2021 / ОБАВЕШТЕЊЕ - за грађане насељених места општине Ириг : Јазак, Мала Ремета, Нерадин и Крушедол Село

14.05.2021 / Образац - ПРЕДЛОГ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (за МЗ Мала Ремета, Нерадин, Крушедол Село)

14.05.2021 / Образац - ПРЕДЛОГ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (за МЗ Јазак)

14.05.2021 / Образац - ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

14.05.2021 / Образац - ИЗЈАВА БИРАЧА О ПОДРЖАВАЊУ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

14.05.2021 / УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА РАСПИСАНИХ ЗА 13.06.2021.

14.05.2021 / ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ О ИЗБОРИМА ЗА САВЕТЕ МЗ 2021. ГОДИНА

14.05.2021 / РОКОВНИК за извршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Савета месних заједница МАЛА РЕМЕТА, ЈАЗАК, НЕРАДИН И КРУШЕДОЛ СЕЛО расписаних за 13.06.2021. године

13.05.2021 / ОБАВЕШТЕЊЕ за грађане МЗ Мала Ремета, Јазак, Нерадин и Крушедол Село

11.05.2021 / ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА