Јавне набавке - архива 2020

План јавних набавки за 2020. годину

30.10.2020. - План јавних набавки за 2020. годину - 30.10.2020. 25.08.2020. - План јавних набавки за 2020. годину који је усаглашен са новим законом о ЈН од 20.08.2020. 17.06.2020. - Измена Плана јавних набавки Општинске управе општине Ириг за 2020.годину 04.03.2020. - План јавних набавки за 2020. годину - Општинско правобранилаштво општине Ириг 04.03.2020. - План јавних набавки за 2020. годину - Скупштина општине Ириг 04.03.2020. - План јавних набавки за 2020. годину - Општинско веће општине Ириг 04.03.2020. - План јавних набавки за 2020. годину - Председник Општине Ириг 26.02.2020. - План јавних набавки за 2020. годину

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈН 0-404-41/2020 - Изградња, опремање и повезиање бунара ИЕБИ-3 на изворишту воде Ириг
Датум објаве: 07.09.2020.
Датум објаве: 6.11.2020.

ЈН 01-404-40/2020 - Набавка грађевинског материјала намењених стварању и  побољшању услова становања породица избеглица на територији општине Ириг'
Датум објаве: 01.09.2020.
Датум објаве: 07.10.2020.

ЈН 01-404-38/2020 - Набавка електричне енергије
Датум објаве: 01.09.2020.
Датум објаве: 4.11.2020.

ЈН 01-404-30/2020 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 30.06.2020.
Датум објаве: 30.06.2020.
Датум објаве: 04.08.2020.
Датум објаве: 14.08.2020.

ЈН 01-404-29/2020 - УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ВИДЕОНАДЗОРА У ОШ „ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У РИВИЦИ И ОШ „МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ СРПКИЊА“ У ЈАСКУ И УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ВИДЕОНАДЗОРА НА РАСКРСНИЦИ УЛ. ВОЈВОДЕ ПУТНИКА К.П.11996 И 11306
Датум објаве: 30.06.2020.
Датум објаве: 30.06.2020.
Датум објаве: 06.07.2020.
Датум објаве: 16.07.2020.
Датум објаве: 31.07.2020.

ЈН 01-404-28/2020 - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА И ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ, за школску 2020/2021 годину
Датум објаве: 30.06.2020.
Датум објаве: 30.06.2020.
Датум објаве: 03.08.2020.
Датум објаве: 25.08.2020.

ЈН 01-404-27/2020 - НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ
Датум објаве: 30.06.2020.
Датум објаве: 30.06.2020.
Датум објаве: 31.07.2020.
Датум објаве: 01.09.2020.

ЈН 01-404-24/2020 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 18.06.2020.
Датум објаве: 18.06.2020.
Датум објаве: 22.07.2020.
Датум објаве: 05.08.2020.

ЈН 01-404-26/2020 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ''ЧАРОЛИЈА'' ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ ''ДЕЧИЈА РАДОСТ'' У ИРИГУ
Датум објаве: 15.06.2020.
Датум објаве: 15.06.2020.
Датум објаве: 24.06.2020.
Датум објаве: 03.07.2020.

ЈН 01-404-19/2020 -  „Извођење радова на енергетској санацији објекта "Чаролија" дечије установе "Дечија радост"у Иригу“
Датум објаве: 9.06.2020.
Датум објаве: 15.06.2020.
Датум објаве: 26.06.2020.

ЈН 01-404-22/2020 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ-МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА У КРУШЕДОЛ ПРЊАВОРУ
Датум објаве: 04.06.2020.
Датум објаве: 04.06.2020.
Датум објаве: 12.06.2020.
Датум објаве: 19.06.2020.

ЈН 01-404-20/2020 - УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ВИДЕОНАДЗОРА У ОШ „ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У РИВИЦИ И ОШ „МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ СРПКИЊА“ У ЈАСКУ И УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ВИДЕОНАДЗОРА НА РАСКРСНИЦИ УЛ. ВОЈВОДЕ ПУТНИКА К.П.11996 И 11306
Датум објаве: 26.05.2020.
Датум објаве: 26.05.2020.
Датум објаве: 29.05.2020.
Датум објаве: 29.05.2020.
Датум објаве: 01.06.2020.
Датум објаве: 03.06.2020.
Датум објаве: 10.06.2020.

ЈН 01-404-21/2020 - НАБАВКА НАФТИНИХ ДЕРИВАТА-ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 25.05.2020.
Датум објаве: 25.05.2020.
Датум објаве: 10.06.2020.
Датум објаве: 10.07.2020.

ЈН 01-404-18/2020 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ УЛИЦА У НАСЕЉУ ЈАЗАК-УЛИЦА ПИНКИЈЕВА, УЛИЦА ИЗМЕЂУ БРАЋЕ МУНЏИЋ И ЗМАЈ ЈОВИНЕ И УЛИЦА ИЗМЕЂУ ФРУШКОГОРСКЕ И ЗМАЈ ЈОВИНЕ
Датум објаве: 13.05.2020.
Датум објаве: 13.05.2020.
Датум објаве: 22.05.2020.
Датум објаве: 27.05.2020.

ЈН 01-404-7/2020 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ OБЈЕКТА „ЧАРОЛИЈА“ ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ У ИРИГУ“
Датум објаве: 13.03.2020.
Датум објаве: 13.03.2020.
Датум објаве: 06.04.2020.
Датум објаве: 10.04.2020.
Датум објаве: 05.05.2020.
Датум објаве: 18.05.2020.

ЈН 01-404-5/2020 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ УЛИЦА У НАСЕЉУ ЈАЗАКУЛИЦА ПИНКИЈЕВА, УЛИЦА ИЗМЕЂУ БРАЋЕ МУНЏИЋ И ЗМАЈ ЈОВИНЕ И УЛИЦА ИЗМЕЂУ ФРУШКОГОРСКЕ И ЗМАЈ ЈОВИНЕ
Датум објаве: 13.03.2020.
Датум објаве: 13.03.2020.
Датум објаве: 30.04.2020.
Датум објаве: 12.05.2020.
Датум објаве: 01.10.2020.

ЈН 01-404-8/2020 - НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ
Датум објаве: 12.03.2020.
Датум објаве: 12.03.2020.
Датум објаве: 24.03.2020.
Датум објаве: 01.04.2020.

ЈН 01-404-4/2020 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ- МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА У КРУШЕДОЛ ПРЊАВОРУ
Датум објаве: 27.02.2019.
Датум објаве: 27.02.2019.
Датум објаве: 13.03.2020.
Датум објаве: 13.03.2020.
Датум објаве: 17.03.2020.
Датум објаве: 25.03.2020.
Датум објаве: 25.03.2020.
Датум објаве: 27.03.2020.
Датум објаве: 19.05.2020.
Датум објаве: 09.06.2020.