Одлуке Скупштине Општине Ириг


Страница  1 од  12  >  >>


Oбјављено: 08.04.2022

Одлука о укидању ванредне ситуације за целу територију општине Ириг 08.04.2022.


Oбјављено: 28.01.2022

Решење о разрешењу директора Центра за социјални рад општине Ириг


Oбјављено: 28.01.2022

Решење о именовању в.д. директора Центра за социјални рад општине Ириг


Oбјављено: 28.01.2022

Oдлука о измени и допуни Одлуке о изради измена и допуна ПГР насеља Врдник


Oбјављено: 05.11.2021

Одлука о изради плана детаљне регулације за део подручја у оквиру викенд зоне 5.15 у КО Врдник


Oбјављено: 05.11.2021

Одлука о именовању оштинског савета родитеља општине Ириг за школску 2021-2022


Oбјављено: 05.11.2021

Решење о именовању директора Српске Читаонице


Oбјављено: 05.11.2021

Одлука о измени и допуни одлуке о радом времену угоститељских, трговинских и занатских објеката


Oбјављено: 05.11.2021

Одлука о регресирању трошкова превоза ученика средњих школа са територије општине Ириг


Oбјављено: 05.11.2021

Одлука о усвајању Стратегије развоја социјалне заштите општине Ириг за период 2022-2027.


Oбјављено: 08.10.2021

Одлука о предлагању утврђивања јавног интереса за експропријацију


Oбјављено: 08.10.2021

Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању аутобуских стајалишта за градски и приградски превоз путника на територији општине Ириг


Oбјављено: 08.10.2021

Одлука о измени Одлуке о социјалној заштити општине Ириг


Oбјављено: 08.10.2021

Одлука о додели награда и јавних признања Општине Ириг


Oбјављено: 08.10.2021

Одлука о мрежи Дечије установе на територији општине Ириг


Страница  1 од  12  >  >>