Обавештења


Страница  1 од  74  >  >>


Oбјављено: 12.08.2022

Обавештење службама борачко инвалидске заштите ЈЛС


Oбјављено: 12.08.2022

ОБАВЕШТЕЊЕ - ЗАТВАРАЊЕ ПУТА ЗА САОБРАЋАЈ


Oбјављено: 11.08.2022

Ранг листа пописивача који се позивају на тестирање


Oбјављено: 29.07.2022

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ ИЗГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА


Oбјављено: 27.07.2022

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ КУЋЕ ЗА ОДМОР 5.15. у КО ВРДНИК


Oбјављено: 25.07.2022

Обавештење: затварање пута за саобраћај


Oбјављено: 22.07.2022

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ


Oбјављено: 21.07.2022

Листа вредновања и рангирања пријављених програма


Oбјављено: 18.07.2022

ИНСТРУКТОРИ - Прелиминарна листа кандидата који се позивају на обуку


Oбјављено: 15.07.2022

ОДЛУКА о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Ириг


Страница  1 од  74  >  >>

Огласи


Страница  1 од  16  >  >>


Oбјављено: 12.08.2022

Обавештење службама борачко инвалидске заштите ЈЛС


Oбјављено: 29.07.2022

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ ИЗГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА


Oбјављено: 13.07.2022

Оглас - Јавни увид Велика Ремета


Oбјављено: 13.07.2022

Оglas - Rani javni uvid Старо хопово


Oбјављено: 13.07.2022

Оглас - Jавни увид ПДР Центар Врдниk Општина Ириг


Oбјављено: 13.07.2022

Оглас - Јавни увид Витезић


Oбјављено: 08.07.2022

ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичних стамбених објеката на кп 11276,11277,11278,11279,11280,11281,11282 КО Ириг


Oбјављено: 28.06.2022

Оглас Јавни увид измене и допуне пгр Врдник


Oбјављено: 03.06.2022

јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглицама за куповину сеоских кућа


Oбјављено: 31.05.2022

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ИЗ ИРИГА


Страница  1 од  16  >  >>

Конкурси


Страница  1 од  8  >  >>


Oбјављено: 08.07.2022

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 23.06.2022

Одлука о додели средстава по конкурсу за удружења која се баве писање и имплементацијом пројеката 2022


Oбјављено: 31.05.2022

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ИЗ ИРИГА


Oбјављено: 26.05.2022

Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Ириг


Oбјављено: 04.05.2022

КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ У 2022. ГОДИНИ ЗА РАД КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА


Oбјављено: 04.05.2022

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ И ХУМАНИТАРНОГ РАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ У 2022.


Oбјављено: 04.05.2022

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА РАДИ ФИНАНСИРАЊА И СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈА СЕ БАВЕ ПИСАЊЕМ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ ПРОЈЕКАТА И СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ иРИГ У 2022. ГОДИНИ


Oбјављено: 21.04.2022

КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ У ДУ "ДЕЧИЈА РАДОСТ" ИРИГ


Oбјављено: 25.03.2022

Јавни конкурс за доделу из буџета Oпштине Ириг за финансирање програма удружења у области организације манифестација


Oбјављено: 25.03.2022

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава угоститељима са територије Oпштине Ириг


Страница  1 од  8  >  >>