УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ

ИД ПГР НАСЕЉА ВРДНИК-нацрт за ЈУ

ПАРК

ЛОКАЦИЈА 01-02 ЈАВНО МОДЕЛ

ЛОКАЦИЈА 01-03 НАМЕНА ПОВРШИНА - МОДЕЛ

ЛОКАЦИЈА 01-04 РЕГУЛАЦИЈА МОДЕЛ

ЛОКАЦИЈА 01-05 СПРОВОЂЕЊЕ - МОДЕЛ

ПРОШИРЕЊЕ ГП

ЛОКАЦИЈА 02-02 ЈАВНО МОДЕЛ

ЛОКАЦИЈА 02-03 НАМЕНА ПОВРШИНА - МОДЕЛ

ЛОКАЦИЈА 02-04 РЕГУЛАЦИЈА И САОБРАЋАЈ - МОДЕЛ

ЛОКАЦИЈА 02-05 ИНФРАСТРУКТУРА

ЛОКАЦИЈА 02-06 СПРОВОЂЕЊЕ - МОДЕЛ

ПРЕЧИСТАЧ

ЛОКАЦИЈА 03-02 ЈАВНО МОДЕЛ

ЛОКАЦИЈА 03-03 НАМЕНА ПОВРШИНА - МОДЕЛ

ЛОКАЦИЈА 03-04 РЕГУЛАЦИЈА И САОБРАЋАЈ - МОДЕЛ

ЛОКАЦИЈА 03-05 ИНФРАСТРУКТУРА

ЛОКАЦИЈА 03-06 СПРОВОЂЕЊЕ - МОДЕЛ

ЛОКАЦИЈА 03а-02 ЈАВНО МОДЕЛ

ЛОКАЦИЈА 03а-03 НАМЕНА ПОВРШИНА - МОДЕЛ

ЛОКАЦИЈА 03а-04 РЕГУЛАЦИЈА И САОБРАЋАЈ - МОДЕЛ

ЛОКАЦИЈА 03а-06 СПРОВОЂЕЊЕ - МОДЕЛ

РЕЗИДЕНЦИЈАЛНЕ ВИЛЕ У ГП НАСЕЛЈА

ЛОКАЦИЈА 04-02 ЈАВНО СПРОВОЂЕЊЕ - МОДЕЛ

ЛОКАЦИЈА 04-03 НАМЕНА ПОВРШИНА - МОДЕЛ

ЛОКАЦИЈА 04-04 РЕГУЛАЦИЈА ИСАОБРАЋАЈ - МОДЕЛ

ЛОКАЦИЈА 04-05 ИНФРАСТРУКТУРА - МОДЕЛ

ИЗВОДИ

ИЗВОД ИЗ ППО - НАМЕНА ПРОДСТОРА - МОДЕЛ

ИЗВОД ИЗ ППО - ВРДНИК НАМЕНА - МОДЕЛНапомена: Ради лакше манипулације плановима (због величине фајлова), препоручујемо да жељени план преузмете на ваш рачунар

Сви фајлови су у PDF формату и за њихово прегледање можете користити програм Adobe Reader који можете преузети на следећем линку:

Adobe Reader