Служба за имовинско-правне послове и урбанизам


Шеф Службе:Радојица Јекнић

Тел. 022/ 400- 624

Маил: radojica.jeknic@irig.rs


ИЗЈАВА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА
ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА

Захтев за издавање информације о локацији


Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја ПРОЈЕКТА Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја ПРОЈЕКТА

Захтев за конверзију права коришћења у право својине на неизграђеном/изграђеном грађевинском земљишту у државној својини Захтев за конверзију права коришћења у право својине на неизграђеном/изграђеном грађевинском земљишту у државној својини

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА

Захтев за престанак права коришћења на грађевинском земљишту Захтев за престанак права коришћења на грађевинском земљишту

Захтев за доношење решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању грађевинске парцеле на основу члана 70. Закона о планирању и изградњи Захтев за доношење решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању грађевинске парцеле на основу члана 70. Закона о планирању и изградњи