Скупштина Општине Ириг


Драган Стојић - Секретар СО Ириг

Тел. 022 /400-627

e-пошта: dragan.stojic@irig.rs


Одборници Скупштине општине Ириг:


Владислав Илкић - Председник СО Ириг

Владислав Илкић је рођен 23.03.1971. године у Руми. Основну школу завршио је у Врднику, а средњу саобраћајну у Новом Саду. Од 2004. до 2008. године обављао је функцију председника Скупштине општине Ириг. У јулу 2008. године изабран је за заменика председника општине Ириг и на тој функцији се налазио до октобра 2009. године, када је изабран за председника Скупштине општине Ириг. На тој функцији се налазио до децембра 2013. године. Отац је два сина.

Томислав Станојчев - Заменик Председника СО Ириг

 • Марко Граорa - Врдник
 • Тања Јовановић - Нерадин
 • Данијела Варга-Вулин - Ириг
 • Љиљана Грујичић Тешић-Јазак
 • Зоран Митић - Ириг
 • Анамарија Аврамовић - Врдник
 • Јованка Јанковић - Ириг
 • Тодор Перић – Ириг
 • Живан Радојчић - Јазак
 • Бранислав Бабић - Ириг
 • Ђорђе Каленатић - Ириг
 • Зоран Кнежевић - Ириг
 • Стеван Ивковић - Врдник
 • Јела Коледин - Ириг
 • Зоран Ковачевић - Ириг
 • Милан Марковић - Нерадин
 • Јаника Такач- Шатринци
 • Пера Греч - Шатринци 

 

Пословник СО Ириг - PDF

Одлуке Скупштине Општине Ириг


Oбјављено: 01.09.2017

Одлуке Скупштина општине Ириг, са седнице одржане дана 25.08.2017. године


Oбјављено: 05.04.2017

О Д Л У К A О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 05.04.2017

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 05.04.2017

О Д Л У К A О ИЗМЕНМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 05.04.2017

ОДЛУКA О ПОВЕРАВАЊУ УПРАВЉАЊА ЛОКАЛНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „КОМУНАЛАЦ“ ИРИГ


Oбјављено: 05.04.2017

ОДЛУКA О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 05.04.2017

О Д Л У К A О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ''БУДАКОВАЦ'' У КО ИРИГ


Oбјављено: 05.04.2017

О Д Л У К A о изради измена и допуна Просторног плана Општине Ириг


Oбјављено: 05.04.2017

ОДЛУКA О СПРОВОЂЕЊУ ПОПИСА ИМОВИНЕ ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 05.04.2017

ОДЛУКA О СУОСНИВАЊУ JАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД