Јавне набавке - архива 2019

План јавних набавки за 2019. годину

18.11.2019. - Измена плана јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа општине Ириг 18.10.2019. - Измена плана јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа општине Ириг 27.08.2019. - Измена плана јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа општине Ириг 09.08.2019. - Измена плана јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа општине Ириг 03.07.2019. - Измена плана јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа општине Ириг 24.05.2019. - Измена плана јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа општине Ириг 26.03.2019. - Измена плана јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа општине Ириг 05.03.2019. - Измена плана јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа општине Ириг 14.02.2019. - План јавних набавки за 2019. годину - Скупштина општине Ириг 14.02.2019. - План јавних набавки за 2019. годину - Општинско правобранилаштво општине Ириг 13.02.2019. - План јавних набавки за 2019. годину - Општинско веће општине Ириг 13.02.2019. - План јавних набавки за 2019. годину - Председник Општине Ириг 06.02.2019. -План јавних набавки за 2019. годину

 

ЈН 01-404-49/2019 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ГРЕБЕНСКОГ ПУТА НА ФРУШКОЈ ГОРИ ОД РАСКРСНИЦЕ СА ДРЖАВНИМ ПУТЕМ ПРВОГ РЕДА БРОЈ Ib-21 (НОВИ САД-РУМА) ДО РАСКРСНИЦЕ СА ДРЖАВНИМ ПУТЕМ ДРУГОГ РЕДА IIb-313 (РАКОВАЦ-ВРДНИК)
Датум објаве: 13.12.2019.
Датум објаве: 13.12.2019.
Датум објаве: 18.12.2019.
Датум објаве: 18.12.2019.
Датум објаве: 09.01.2020.

ЈН 01-404-48/2019 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗАВРШЕТКА ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ИРИГ
Датум објаве: 11.12.2019.
Датум објаве: 11.12.2019.
Датум објаве: 24.12.2019.
Датум објаве: 10.01.2020.

ЈН 01-404-47/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЗГРАДЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ У ШАТРИНЦИМА
Датум објаве: 05.12.2019.
Датум објаве: 05.12.2019.
Датум објаве: 31.12.2019.
Датум објаве: 06.01.2020.
Датум објаве: 13.01.2020.
Датум објаве: 23.01.2020.
Датум објаве: 31.03.2020.
Датум објаве: 12.05.2020.

ЈН 01-404-45/2019 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ
Датум објаве: 29.11.2019.
Датум објаве: 29.11.2019.
Датум објаве: 10.12.2019.
Датум објаве: 13.12.2019.
Датум објаве: 13.12.2019.
Датум објаве: 23.12.2019.
Датум објаве: 31.12.2019.

ЈН 01-404-46/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ГРЕБЕНСКОГ ПУТА НА ФРУШКОЈ ГОРИ ОД РАСКРСНИЦЕ СА ДРЖАВНИМ ПУТЕМ ПРВОГ РЕДА БРОЈ Ib-21 (НОВИ САДРУМА) ДО РАСКРСНИЦЕ СА ДРЖАВНИМ ПУТЕМ ДРУГОГ РЕДА IBb-313 (РАКОВАЦВРДНИК)
Датум објаве: 20.11.2019.
Датум објаве: 20.11.2019.
Датум објаве: 05.12.2019.
Датум објаве: 05.12.2019.
Датум објаве: 05.12.2019.
Датум објаве: 11.12.2019.
Датум објаве: 11.12.2019.
Датум објаве: 18.12.2019.
Датум објаве: 23.12.2019.
Датум објаве: 23.12.2019.
Датум објаве: 26.12.2019.

ЈН 01-404-44/2019 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА: 1.РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПАРКА И УРЕЂЕЊУ ЦЕНТРАЛНОГ ПАРКА У ИРИГУ- I фаза и 2.РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА УНУТАР ПАРКА У ЦЕНТРУ ИРИГА
Датум објаве: 14.11.2019.
Датум објаве: 14.11.2019.
Датум објаве: 28.11.2019.
Датум објаве: 17.12.2019.

ЈН 01-404-43 /2019 - Набавка добара за економско оснаживање избеглица на територији општине Ириг, кроз доходовне активности- опрема за вулканизера
Датум објаве: 12.11.2019.
Датум објаве: 12.11.2019.
Датум објаве: 28.11.2019.
Датум објаве: 06.01.2020.

ЈН 01-404-42/2019 - 1. ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПАРКА И УРЕЂЕЊУ ЦЕНТРАЛНОГ ПАРКА У ИРИГУ- I фаза, 2. ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА УНУТАР ПАРКА У ЦЕНТРУ ИРИГА
Датум објаве: 22.10.2019.
Датум објаве: 22.10.2019.
Датум објаве: 18.11.2019.
Датум објаве: 18.11.2019.
Датум објаве: 27.11.2019.
Датум објаве: 27.11.2019.
Датум објаве: 09.12.2019.
Датум објаве: 24.12.2019.
Датум објаве: 04.03.2020.

ЈН 01-404-41/2019 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 07.10.2019.
Датум објаве: 07.10.2019.
Датум објаве: 22.10.2019.
Датум објаве: 07.11.2019.

ЈН 01-404-40/2019 - Набавка добара за економско оснаживање избеглица на територији општине Ириг, кроз доходовне активности
Датум објаве: 04.10.2019.
Датум објаве: 04.10.2019.
Датум објаве: 09.10.2019.
Датум објаве: 10.10.2019.
Датум објаве: 24.10.2019.
Датум објаве: 24.10.2019.
Датум објаве: 30.10.2019.
Датум објаве: 07.11.2019.
Датум објаве: 07.11.2019.
Датум објаве: 07.11.2019.
Датум објаве: 18.11.2019.

ЈН 01-404-38/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ДЕЧИЈОЈ УСТАНОВИ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ – ОБЈЕКАТ „ВИЛА“ У ВРДНИКУ
Датум објаве: 03.10.2019.
Датум објаве: 03.10.2019.
Датум објаве: 17.10.2019.
Датум објаве: 06.11.2019.

ЈН 01-404-39/2019 - НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Датум објаве: 30.09.2019.
Датум објаве: 30.09.2019.
Датум објаве: 1.11.2019.
Датум објаве: 15.11.2019.

ЈН 01-404-37/2019 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ И ДРУГОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 04.09.2019.
Датум објаве: 04.09.2019.
Датум објаве: 17.09.2019.
Датум објаве: 30.09.2019.
Датум објаве: 07.10.2019.

ЈН 01-404-36/2019 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 04.09.2019.
Датум објаве: 04.09.2019.
Датум објаве: 17.09.2019.
Датум објаве: 23.09.2019.

ЈН 01-404-35/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ САБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧКА (ПРИЛАЗНИ ПУТ) ДО ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА-СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА У УЛИЦИ МИЛЕТИЋЕВА бб У ИРИГУ
Датум објаве: 02.09.2019.
Датум објаве: 02.09.2019.
Датум објаве: 10.09.2019.
Датум објаве: 01.10.2019.
Датум објаве: 07.10.2019.
Датум објаве: 18.10.2019.
Датум објаве: 30.10.2019.

ЈН 01-404-33/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ДЕЧИЈОЈ УСТАНОВИ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ – ОБЈЕКАТ „ВИЛА“ У ВРДНИКУ
Датум објаве: 29.08.2019.
Датум објаве: 29.08.2019.
Датум објаве: 09.09.2019.
Датум објаве: 20.09.2019.

ЈН 01-404-34/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ- МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА У КРУШЕДОЛ ПРЊАВОРУ
Датум објаве: 27.08.2019.
Датум објаве: 27.08.2019.
Датум објаве: 20.09.2019.
Датум објаве: 30.09.2019.
Датум објаве: 14.10.2019.

ЈН 01-404-32/2019 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗАВРШЕТКА ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ИРИГ
Датум објаве: 23.08.2019.
Датум објаве: 23.08.2019.
Датум објаве: 04.09.2019.
Датум објаве: 10.09.2019.

ЈН 01-404-31/2019 -НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 14.08.2019.
Датум објаве: 14.08.2019.
Датум објаве: 19.08.2019.
Датум објаве: 19.08.2019.
Датум објаве: 27.08.2019.
Датум објаве: 27.08.2019.
Датум објаве: 04.09.2019.
Датум објаве: 10.09.2019.

ЈН 01-404-30/2019 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 12.08.2019.
Датум објаве: 12.08.2019.
Датум објаве: 21.08.2019.
Датум објаве: 05.09.2019.

ЈН 01-404-29/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ САБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧКА (ПРИЛАЗНИ ПУТ) ДО ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА-СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА У УЛИЦИ МИЛЕТИЋЕВА бб У ИРИГУ
Датум објаве: 17.07.2019.
Датум објаве: 17.07.2019.
Датум објаве: 06.08.2019.
Датум објаве: 16.08.2019.
Датум објаве: 30.08.2019.

ЈН 01-404-28/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗГАРДИ РАЈКОВАЦ У ИРИГУ: Партија 1. АДАПТАЦИЈИ ФАСАДЕ ЗГРАДЕ РАЈКОВАЦ У ИРИГУ Партија 2. РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРОВА ЗГРАДЕ РАЈКОВАЦ У ИРИГУ
Датум објаве: 10.07.2019.
Датум објаве: 10.07.2019.
Датум објаве: 19.07.2019.
Датум објаве: 06.08.2019.
Датум објаве: 06.08.2019.

ЈН 01-404-27/2019 - "Извођење радова на адаптацији електричне опреме и расвете у објекту „Чаролија“ ДУ "Дечија радост" у Иригу"
Датум објаве: 09.07.2019.
Датум објаве: 09.07.2019.
Датум објаве: 15.07.2019.
Датум објаве: 19.07.2019.
Датум објаве: 06.08.2019.

ЈН 01-404-24/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 05.07.2019.
Датум објаве: 05.07.2019.
Датум објаве: 06.08.2019.
Датум објаве: 22.08.2019.

ЈН 01-404-25/2019 - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ, за школску 2019/2020 годину
Датум објаве: 03.07.2019.
Датум објаве: 03.07.2019.
Датум објаве: 15.07.2019.
Датум објаве: 08.08.2019.

ЈН 01-404-23/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЗГРАДЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ У ШАТРИНЦИМА
Датум објаве: 03.07.2019.
Датум објаве: 03.07.2019.
Датум објаве: 21.08.2019.
Датум објаве: 10.09.2019.

ЈН 01-404-21 /2019 - НАБАВКА НАФТИНИХ ДЕРИВАТА-ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 03.06.2019.
Датум објаве: 03.06.2019.
Датум објаве: 06.06.2019.
Датум објаве: 12.06.2019.
Датум објаве: 16.07.2019.

ЈН 01-404-20/2019 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ И УРЕЂЕЊУ „СТАЗЕ ЗДРАВЉА“ У ВРДНИКУ
Датум објаве: 24.05.2019.
Датум објаве: 24.05.2019.
Датум објаве: 12.06.2019.
Датум објаве: 09.07.2019.

ЈН 01-404-18/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЗГРАДЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ У ШАТРИНЦИМА
Датум објаве: 17.05.2019.
Датум објаве: 17.05.2019.
Датум објаве: 24.05.2019.
Датум објаве: 28.05.2019.
Датум објаве: 14.06.2019.
Датум објаве: 14.06.2019.
Датум објаве: 26.06.2019.
Датум објаве: 02.07.2019.

ЈН 01-404-16/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ И УРЕЂЕЊУ „СТАЗЕ ЗДРАВЉА“ У ВРДНИКУ
Датум објаве: 14.05.2019.
Датум објаве: 14.05.2019.
Датум објаве: 30.05.2019.
Датум објаве: 11.06.2019.
Датум објаве: 25.06.2019.
Датум објаве: 03.07.2019.
Датум објаве: 12.07.2019.
Датум објаве: 19.07.2019.
Датум објаве: 21.10.2019.

ЈН 01-404-19/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ДЕЧИЈОЈ УСТАНОВИ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ – ОБЈЕКАТ „ВИЛА“ У ВРДНИКУ
Датум објаве: 13.05.2019.
Датум објаве: 13.05.2019.
Датум објаве: 06.06.2019.
Датум објаве: 12.06.2019.

ЈН 01-404-17/2019 - УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА-ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ПРОСТОРИЈАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 11.04.2019.
Датум објаве: 11.04.2019.
Датум објаве: 24.04.2019.
Датум објаве: 20.05.2019.

ЈН 01-404-10/2019 - УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
Датум објаве: 28.03.2019.
Датум објаве: 28.03.2019.
Датум објаве: 09.04.2019.
Датум објаве: 13.05.2019.

ЈН 01-404-8/2019 - ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ВИДЕОНАДЗОРА У ДЕЧИЈОЈ УСТАНОВИ „ВИЛА“ У ВРДНИКУ И ОШ „ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ИРИГУ (ДРУГА ФАЗА) И УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ВИДЕОНАДЗОРА НА РАСКРСНИЦИ У ВРДНИКУ К.П.495
Датум објаве: 12.03.2019.
Датум објаве: 12.03.2019.
Датум објаве: 25.03.2019.
Датум објаве: 18.04.2019.

ЈН 01-404-5/2019 - НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА- ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИХ МЕРА ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗОНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ИРИГУ
Датум објаве: 07.03.2019.
Датум објаве: 07.03.2019.
Датум објаве: 11.03.2019.
Датум објаве: 14.03.2019.
Датум објаве: 14.03.2019.
Датум објаве: 14.03.2019.
Датум објаве: 22.03.2019.
Датум објаве: 11.04.2019.

ЈН 01-404-6/2019 - НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ
Датум објаве: 05.03.2019.
Датум објаве: 05.03.2019.
Датум објаве: 18.03.2019.
Датум објаве: 10.04.2019.

ЈН 01-404-4/2019 - Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за два сеоска домаћинства
Датум објаве: 04.03.2019.
Датум објаве: 20.03.2019.
Датум објаве: 19.04.2019.
Датум објаве: 04.03.2019.
Датум објаве: 04.03.2019.
Датум објаве: 04.03.2019.
Датум објаве: 04.03.2019.
Датум објаве: 04.03.2019.
Датум објаве: 04.03.2019.
Датум објаве: 04.03.2019.
Датум објаве: 04.03.2019.
Датум објаве: 04.03.2019.
Датум објаве: 04.03.2019.
Датум објаве: 04.03.2019.
Датум објаве: 04.03.2019.
Датум објаве: 04.03.2019.

ЈН 01-404-2/2019 - НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ
Датум објаве: 13.02.2019.
Датум објаве: 13.02.2019.
Датум објаве: 25.02.2019.
Датум објаве: 05.03.2019.

ЈНБР 01-404-38/2018 - Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за два сеоска домаћинства
Датум објаве: 14.01.2019.
Датум објаве: 29.01.2019.