Јавне набавке

План јавних набавки за 2022. годину

05.07.2022. - Измењен план јавних набавки 28.06.2022. - Измењен план јавних набавки на које се Закон не примењује 30.05.2022. - Измењен план јавних набавки на које се Закон не примењује 05.04.2022. - План јавних набавки 07.02.2022. - План јавних набавки 07.02.2022. - План јавних набавки на које се Закон не примењује Скупштина општине 07.02.2022. - План јавних набавки на које се Закон не примењује Општинско Веће 07.02.2022. - План јавних набавки на које се Закон не примењује Председник општине 07.02.2022. - План јавних набавки на које се Закон не примењује Општинско правобранилаштво
Актуелне јавне набавке
16.05.2022. -NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, NAMEŠTAJA I ELEKTRIČNIH UREĐAJA ZA SEOSKA DOMAĆINSTVA U OKVIRU REGIONALNOG PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA RHP-W9-VHG/COMP4-DG-2019 BR. JN RHP-W9-01-404-13/2022

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА СЕОСКА ДОМАЋИНСТВА У ОКВИРУ РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА RHP-W9-VHG/COMP4-DG-2019 BR. JN RHP-W9-01-404-13/2022


NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, NAMEŠTAJA I ELEKTRIČNIH UREĐAJA ZA SEOSKA DOMAĆINSTVA U OKVIRU REGIONALNOG PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA RHP-W9-VHG/COMP4-DG-2019 BR. JN RHP-W9-01-404-13/2022


 
Завршене јавне набавке

Тренутно нема актуелних јавних набавки