05.02.2020

ИНФОРМАЦИЈА О НАЧИНУ ПРИЈАВЉИВАЊА НЕКАТЕГОРИСАНИХ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ


Законом о угоститељству (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019) прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту да пре отпочињања обављања делатности, на прописан начин поднесе пријаву јединици локалне самоуправе (ЈЛС) на чијој територији се објекат налази.


Некатегорисани угоститељски објекти за смештај су: хостел, преноћиште, коначиште, ботел, хан, конак, етнокућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг-одмориште, кампинг-стоп и др.; у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај наутичког туризма; у некатегорисаном објекту за смештај ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба.

ЈЛС на прописан начин води евиденцију угоститеља и угоститељских објеката који пружају услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту.

Дана 21. децембра ступио је на снагу Правилник о садржини и начину подношења пријаве за некатегорисани угоститељски објекат за смештај, некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и о садржини и начину вођења евиденције објеката за смештај (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 90/2019). 

Правилником је прописано да угоститељ који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај подноси пријаву ЈЛС на чијој територији се објекат налази, која садржи основне податке о угоститељу, угоститељском објекту,  као и друге релевантне податке.

Податке из пријаве угоститељ уноси уредно и тачно. Пријава се подноси посебно за сваки угоститељски објекат за смештај, у писаној форми, на другом трајном носачу записа или електронским путем, са потврдом пријема.

Садржина пријава дата је у Прилогу 1 у форми EXCEL табеле.

 

ОБАВЕЗА УГОСТИТЕЉА КОЈИ ПРУЖА УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У НЕКАТЕГОРИСАНОМ УГОСТИТЕЉСКОМ ОБЈЕКТУ ДА ПОДНЕСЕ ПРИЈАВУ ЈЛС ПОЧИЊЕ ДАНОМ СТУПАЊА НА СНАГУ ПРАВИЛНИКА.

 

СКРЕЋЕ СЕ ПАЖЊА да угоститељ који услуге пружа у некатегорисаном угоститељском објекту и који није евидентиран код ЈЛС неће моћи да оствари право на учешће у реализацији шеме доделе ваучера корисницима за 2020. годину.

 

УГОСТИТЕЉИ МОГУ СА САЈТА МИНИСТАРСТВА ДА ПРЕУЗМУ ПРИЈАВУ - EXCEL ТАБЕЛУ (ПРИЛОГ 1), ДА ЈЕ ПОПУНЕ И НА ПРОПИСАН НАЧИН ДОСТАВЕ ЈЛС.

 

Мејл адреса на којој угоститељи шаљу пријаве је: eturista@irig.rs

 

 

 


преузми PDF документ