04.02.2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ОБУКЕ ЗА РАД У СТАЛНОМ САСТАВУ БИРАЧКИХ ОДБОРА 

 

Обавештавамо вас да ће се Обука за рад у сталном саставу бирачких одбора са тестирањем одржати у згради Скупштине Општине Ириг у Свечаној сали, Војводе Путника 1, у ТРИ ТЕРМИНА: 

11. фебруар 2020. године (ПРВА ГРУПА)

18. фебруар 2020. године (ДРУГА ГРУПА)

25. фебруар 2020. године (ТРЕЋА ГРУПА)


Обуку ће држати овлашћени инструктори за рад у сталном саставу бирачког одбора. 

Обуци могу да присуствују представници Општинске изборне комисије и овлашћени посматрачи. 


План и агенда Обуке, као и списак учесника по групама налази се у ПРИЛОГУ овог Обавештења и на линку: http://irig.rs/izbori-2020 

 
* Све новости у вези са предстојећим изборима објављиваће се на званичној веб-презентацији Општине Ириг на линку: http://irig.rs/izbori-2020.

 

04.02.2020. ОБУКА ЗА РАД У СТАЛНОМ САСТАВУ БИРАЧКИХ ОДБОРА (.docx)
04.02.2020. СПИСАК УЧЕСНИКА за Обуку ПРВА ГРУПА (.docx)
04.02.2020. СПИСАК УЧЕСНИКА за Обуку ДРУГА ГРУПА (.docx)
04.02.2020. СПИСАК УЧЕСНИКА за Обуку ТРЕЋА ГРУПА (.docx)
04.02.2020. План спровођења Обуке за рад у сталном саставу бирачких одбора (.docx)