12.03.2020

ЈН 01-404-8/2020 - НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ


Рок за достављање понуда: 23.03. 2020.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 23.03.2020.год. у 13,00


ЈН 01-404-8/2020 - НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ

Одлука о обустави поступка

преузми PDF документ