19.03.2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊАПоштовани грађани,

Обавештавамо вас да Општинска управа Општине Ириг поступајући по Закључку број 53-2561/2020 од 16. марта 2020. Владе Републике Србије обуставља рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.).

Општинска управа Општине Ириг наставиће да обавља послове које је обављала у непосредном контакту са странкама, али искључиво путем електронске поште или телефона.

 

1. Служба за друштвене делатности, општу управу и заједничка питања

Шеф службе Слободан Радојчић

имејл: slobodanradojcic77@gmail.com

бр. телефона: 022/400-600, 069/605-350

 

2. Служба за привреду и локални економски развој

Шеф службе Слободанка Марић

имејл: slobodanka.maric@irig.rs

бр. телефона: 022/400-618, 069/605-345

 

Милица Јанчић

имејл: milica.jancic@irig.rs

бр. телефона: 022/400-621, 065/87-88-010

 

 

 

3. Служба за имовинско-правне послове и урбанизам

Шеф службе Оливер Огњеновић

имејл: oliver.ognjenovic@gmail.com

бр. телефона: 022/400-624

 

4. Служба за финансије и буџет

Шеф службе Мирјана Бабић

имејл: mirjana.babic@irig.rs

бр. телефона: 022/400-629, 063/549-858

 

5. Служба за локалне јавне приходе

имејл: lpairig@irig.rs

бр. телефона: 022/400-619, 022/400-634

 

6. Служба за инспекцијске послове

Шеф службе Ивица Рушпај

имејл: ivica.ruspaj@irig.rs

бр. телефона: 022/400-636, 022/400-637, 062/400-403

 

7. Општинско правобранилаштво

Драгана Степановић

dragana.stepanovic@irig.rs

бр. телефона: 022/400-633

 

Контакт Штаба за ванредне ситуације Општине Ириг: opstinairig@irig.rs, miloradvlahovic965@gmail.com; бр. тел. 022/400-615, 063/549-811


преузми PDF документ

преузми PDF документ