15.06.2020

ЈН 01-404-26/2020 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ''ЧАРОЛИЈА'' ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ ''ДЕЧИЈА РАДОСТ'' У ИРИГУ


Рок за достављање понуда: 24.06. 2020.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 24.06.2020.год. у 13,00


ЈН 01-404-26/2020 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ''ЧАРОЛИЈА'' ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ ''ДЕЧИЈА РАДОСТ'' У ИРИГУ


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ

Одлука о додели уговора

преузми PDF документ

Обавештење о закљученом уговору

преузми PDF документ