Прослава Св. Трифуна у просторијама Општине Ириг и Српске читаонице 2019.