Служба за локалне јавне приходе

Шеф Службе: Оливера Филиповић Протић

тел: 022/400-606

е-мејл: olivera.f.p@irig.rs


Млађи саветник: Маринела Гргић

тел: 022/400-619 ; 022/400-634

е-мејл: marinela.grgic@irig.rs


Виши референт: Милица Голубовић

тел: 022/400-619 ; 022/400-634

е-мејл: milica.golubovic@irig.rs


УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОБИЈАЊЕ КОРИСНИЧКОГ ИМЕНА И ЛОЗИНКЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НОВОГ ЈЕДИНСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ


ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

Годишњи извештај за 2017.

Годишњи план за 2018.

Годишњи извештај за 2018.

Годишњи план за 2019.

Годишњи извештај за 2019.

Годишњи план за 2020.

Годишњи извештај за 2021. годину

Годишњи план за 2022.


КОНТРОЛНА ЛИСТА

Контролна листа 2019

Контролна листа 2020


Захтеви и обрасци

ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРИЈАВА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНОГ ЛЕКОВИТОГ ФАКТОРА ЗАХТЕВ ЗА ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО ПЛАЋЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕКЊИЖАВАЊЕ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО ПЛАЋЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ПРИЈАВА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ ЗАХТЕВ за отпис-припис ЗАХТЕВ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА НА РАТЕ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ,ПРЕДУЗЕТНИКУ И ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗАХТЕВ ЗА ПРЕСТАНАК ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАСТАРЕЛОСТИ ПОРЕЗА И СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ ДАВАЊА ЗАХТЕВ ЗА ПРЕКЊИЖАВАЊЕ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО ПЛАЋЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА Образац 1 - Изјава ЗУП Образац 2 - Захтев ЗУП ППИ-1 2021 ППИ-2 2021


 

 


Одлуке о имовини

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021.годину на територији општине Ириг Одлука о висини стопе пореза на имовину Одлука о утврђивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Ириг Одлукa о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину Одлукa о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Ириг


Одлуке о имовини

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022.г на територији општине Ириг Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020.годину Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра за 2019. годину.pdf Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра за 2018. годину Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра за 2017. годину Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра за 2016. годину Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра за 2015. годину Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра за 2014. годину