Средства за уређење атарских путева и отресишта у шест Иришких насеља