Обавештење о поднетом захтеву за измену интегралне дозволе оператера "ТО –МА ПАЛЕТЕ ПЛУС"