Обавештење о измештању пијаце у Врднику због реконструкције