Одлука о укидању ванредне ситуације на територији општине Ириг