Оглас ради давања у закуп објеката у јавној својини општине Ириг и образац понуде