Годишњи извештај о броју, природи и утицају узбуњивачких пријава и Закључак ОВ Ириг о усвајању